Nabory wniosków

Numer naboru FELD.02.17-IZ.00-002/24
07.06.2024
FELD.02.17

W ramach naboru wspierane będą typy projektu:

Dofinansowanie do
85%
41 678 249,60 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.05.02-IZ.00-002/24
07.06.2024
FELD.05.02

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1.b) Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach r

Dofinansowanie do
85%
62 622 352,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.04-IP.01-001/24
05.06.2024
FELD.07.04

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru to:

Dofinansowanie do
85%
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 1 600 000 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-004/24
26.04.2024
FELD.04.01

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżyni

Finansowanie ogółem
95%
19 152 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-005/24
29.04.2024
FELD.04.01

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice”, planowany do realizacji przez Województw

Dofinansowanie do
95%
21 340 800,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.06.04-IZ.00-002/24
25.04.2024
FELD.06.04

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 2.

Finansowanie ogółem
85%
27 075 331,90 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.01-IZ.00-003/24
05.04.2024
FELD.09.01

W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu: Typ 8: Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach.

Finansowanie ogółem
85%
15 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.01-IZ.00-002/24
08.04.2024
FELD.09.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektu: Typ 4- wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli

Finansowanie ogółem
85%
50 000 000 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.05-IP.01-001/24
04.04.2024
FELD.07.05

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to:

Dofinansowanie do
95%
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 31 392 247 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.05-IP.01-002/24
05.04.2024
FELD.07.05

W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w Szczegółowym Opisie Priorytetów (SZOP).

Dofinansowanie do
95%
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze: 2 500 000 PLN.
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.05-IP.02-003/24
29.03.2024
FELD.01.05

Dofinansowanie otrzymać można na wdrożenie innowacji produktowej i procesowej.

Dofinansowanie do
85%
30 000 000,00 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.05-IP.02-002/24
29.03.2024
FELD.01.05

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

Finansowanie ogółem
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Alokacja na konkurs 25 000 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.01-IZ.00-001/24
18.03.2024
FELD.09.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektu: 

Dofinansowanie do
85%
66 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.05-IP.02-001/24
13.03.2024
FELD.01.05

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)

Finansowanie ogółem
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
22 500 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.17-IZ.00-001/24
13.03.2024
FELD.02.17

W ramach naboru wspierane będą typy projektu:

Dofinansowanie do
85%
41 792 055,50 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.05.02-IZ.00-001/24
14.03.2024
FELD.05.02

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1.b) Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach r

Dofinansowanie do
85%
62 793 347,50 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.04-IP.02-001/24
07.03.2024
FELD.01.04

W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
85%
18 463 499,40 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-003/24
06.03.2024
FELD.04.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;

Dofinansowanie do
95%
20 155 200,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-001/24
06.03.2024
FELD.04.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;

Dofinansowanie do
95%
64 797 851,60 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-002/24
06.03.2024
FELD.04.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;

Dofinansowanie do
95%
115 710 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.03-IZ.00-001/24
26.02.2024
FELD.04.03

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 2. Opracowanie dokumentacji dla kolejowych inwestycji infrastrukturalnych.

Dofinansowanie do
85%
2 699 081,84 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.08-IZ.00-001/24
23.02.2024
FELD.08.08

Typ projektu: 

Dofinansowanie do
90%
105 882 352,94 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.09-IP.01-002/24
12.02.2024
FELD.07.09

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

Dofinansowanie do
95%
25 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.02-IP.02-001/24
13.02.2024
FELD.01.02

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

 • projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Dofinansowanie do
85%
49 500 000,00 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.06.04-IZ.00-001/24
01.02.2024
FELD.06.04

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 2.

Dofinansowanie do
85%
50 252 780,50 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.05-IZ.00-001/24
01.02.2024
FELD.08.05

Typ projektu: Wsparcie pracodawców we wprowadzaniu innowacyjnych sposobów organizacji pracy, w tym elastycznych form zatrudnienia, pracy zdalnej

Dofinansowanie do
85%
Maks. kwota
14 000 000 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.09-IP.01-001/24
18.01.2024
FELD.07.09

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

Dofinansowanie do
95%
33 529 411,76 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.04-IZ.00-001/23
29.12.2023
FELD.02.04

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1. Inwestycje w zakresie nowo budowanych pasywnych budynków użyteczności publicznej.

Dofinansowanie do
85%
40 100 986,14 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.02-IZ.00-004/23
29.12.2023
FELD.09.02

Typ projektu wspierany w ramach naboru to inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową.

Dofinansowanie do
95%
12 294 117,65 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.11-IZ.00-001/23
29.12.2023
FELD.08.11

W ramach naboru możliwa jest realizacja następującego typu projektu: 

Dofinansowanie do
95%
125 015 272,28 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.02-IZ.00-005/23
29.12.2023
FELD.09.02

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
95%
20 900 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.01-IZ.00-002/23
29.12.2023
FELD.09.01

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
85%
30 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.06.04-IZ.00-001/23
22.12.2023
FELD.06.04

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
85%
200 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.05-IP.01-002/23
14.12.2023
FELD.07.05

W ramach naboru możliwa jest realizacja typu projektów nr 3 Budowa zdolności organizacji społeczeństwa obywatelskiego określonego w SZOP.

Dofinansowanie do
95%
2 500 000 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.01-IP.01-002/23
14.12.2023
FELD.07.01

W ramach projektów PUP współfinansowanych z EFS+ mogą być finansowane usługi i instrumenty rynku pracy określone w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach ry

Finansowanie ogółem
85%
Kwota dofinansowania
79 297 201,88 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.07-IZ.00-001/23
14.12.2023
FELD.08.07

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
44 633 580,63 PLN
89%
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.04-IZ.00-001/23
14.12.2023
FELD.08.04

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
24 480 000,00 PLN
90%
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.02-IZ.00-002/23
14.12.2023
FELD.08.02

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
38 885 108,38 PLN
85%
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.04-IZ.00-002/23
14.12.2023
FELD.08.04

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
18 000 000,00 PLN
90%
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.01-IZ.00-001/23
13.12.2023
FELD.09.01

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
85%
80 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-004/23
07.12.2023
FELD.04.01

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 784 w m. Ciężkowice", planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.

Dofinansowanie do
95%
20 718 750,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-005/23
07.12.2023
FELD.04.01

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 583 i Nr 573 Bedlno-Żychlin-granica województwa-II etap, odcinek Żychlin-granica wojewó

Dofinansowanie do
95%
30 812 500,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-003/23
06.12.2023
FELD.04.01

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 742 na odcinku przejścia przez Bąkową Górę", planowany do realizacji przez Województwo

Dofinansowanie do
95%
29 750 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.07-IP.01-001/23
29.11.2023
FELD.07.07

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to:

Dofinansowanie do
85%
15 696 123,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.12-IP.01-002/23
20.10.2023
FELD.07.12

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

Dofinansowanie do
85%
Kwota dofinansowania
31 392 247,06 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.15-IZ.00-001/23
30.10.2023
FELD.02.15

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 4. Opracowywanie, aktualizacja dokumentów dla obszarów chronionych lub wdrażanie ich zapisów dla Działania FELD.02.15 Bioróżnorodność.

Dofinansowanie do
95%
5 219 342,05 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.09-IZ.00-001/23
30.10.2023
FELD.08.09

W ramach naboru możliwa jest realizacja następującego typu projektu:

 1. wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych należących do grup defaworyzowanych.
Dofinansowanie do
85%
27 478 672,94 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.06.01-IZ.00-001/23
30.10.2023
FELD.06.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
85%
24 400 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.02-IZ.00-001/23
30.10.2023
FELD.04.02

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
85%
100 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.06.01-IZ.00-002/23
30.10.2023
FELD.06.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów: 1. Rozwój edukacji włączającej poprzez inwestycje infrastrukturalne; 3.

Dofinansowanie do
85%
36 000 000 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.12-IP.01-001/23
11.10.2023
FELD.07.12

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

Dofinansowanie do
85%
23 000 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-002/23
30.10.2023
FELD.04.01
 • W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:
  1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;
  2. inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.
Dofinansowanie do
85%
26 312 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.02-IP.01-001/23
12.10.2023
FELD.07.02

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru to:
1. programy przyczyniające się do poprawy sytuacji na rynku pracy, tj.:

Dofinansowanie do
5 968 657 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.05-IP.02-002/23
31.08.2023
FELD.01.05

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

Dofinansowanie do
85%
21 000 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.05-IP.02-001/23
03.10.2023
FELD.01.05

Wspierane będą inwestycje w obszarach technologii Przemysłu 4.0 (rozumianego jako zmiany polegające przede wszystkim na automatyzacji, robotyzacji i cyfryzacji przedsiębiorstw, zwiększeniu wykorzys

Dofinansowanie do
85%
55 128 756,74 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.09-IP.01-001/23
04.09.2023
FELD.07.09

W ramach naboru mogą być finansowane następujące rodzaje typów projektu:

Dofinansowanie do
85%
100 000 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.05-IZ.00-001/23
17.08.2023
FELD.02.05

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
85%
176 000 000,00 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.02-IZ.00-003/23
22.09.2023
FELD.09.02

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
85%
99 437 058,84 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.03-IZ.00-001/23
18.09.2023
FELD.09.03

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
85%
106 272 422,86 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.06-IP.01-001/23
31.08.2023
FELD.07.06

W ramach projektów OWES współfinansowanych z EFS+ mogą być finansowane następujące rodzaje przedsięwzięć:

Dofinansowanie do
85%
40 000 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.07.05-IP.01-001/23
28.07.2023
FELD.07.05

Typy projektów przewidziane do realizacji w ramach naboru to:

Dofinansowanie do
95%
35 000 000 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.06-IZ.00-001/23
27.09.2023
FELD.08.06

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
85%
21 025 588,24 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.06.05-IP.02-001/23
17.07.2023
FELD.06.05

Wzmocnienie roli kultury i turystki służyć będą działania zwiększające dostęp do usług w tych obszarach oraz wykorzystujące regionalne potencjały i uwzględniające wymiar społeczny i gospodarczy.

Dofinansowanie do
85%
40 936 706,97 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.07-IP.02-001/23
17.07.2023
FELD.02.07

Wspieraniu energii odnawialnej służyć będą inwestycje w infrastrukturę służącą wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii, m.in.

Dofinansowanie do
85%
159 652 942,77 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.03-IP.02-001/23
17.07.2023
FELD.02.03
 • Inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych budynków użyteczności publicznej;
 • Inwestycje w zakresie przedsięwzięć termomodernizacyjnych wielorodzinnych budynków mieszkaln
Dofinansowanie do
85%
117 078 823,80 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.14-IP.02-001/23
17.07.2023
FELD.02.14

Wsparcie przeznaczone na inwestycje GOZ w przedsiębiorstwach. Wspierane będą działania zarówno przedinwestycyjne (np.

Dofinansowanie do
85%
21 287 061,75 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.01.06-IP.02-001/23
17.07.2023
FELD.01.06

Dla osiągnięcia celu dotyczącego wzrostu i konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowane będą działania w zakresie wsparcia inwestycji w MŚP, w szczególności z

Dofinansowanie do
85%
604 325 224,31 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.08-IZ.00-001/23
09.10.2023
FELD.02.08

Konkurs obejmuje typy projektów wskazane w § 4 pkt 3 Regulaminu wyboru projektów tj.:

Dofinansowanie do
85%
40 000 000 zł
Start
Koniec
Numer naboru FELD.04.01-IZ.00-001/23
07.11.2023
FELD.04.01

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 • inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;
 • inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.
Dofinansowanie do
95%
24 024 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.08-IZ.00-001/23
30.06.2023
FELD.08.08

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
90%
105 882 352,94 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.08.02-IZ.00-001/23
30.06.2023
FELD.08.02

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:

Dofinansowanie do
85%
135 705 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.02.13-IZ.00-001/23
07.11.2023
FELD.02.13

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
85%
100 000 000,00 PLN
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.02-IZ.00-002/23
07.09.2023
FELD.09.02

Wsparciem mogą zostać objęte następujące typy projektów:

Dofinansowanie do
Start
Koniec
Numer naboru FELD.09.02-IZ.00-001/23
05.09.2023
FELD.09.02

Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektów:

Typ 1 - inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową

Dofinansowanie do
85%
16 764 705,88 zł
Start
Koniec