Numer naboru
FELD.04.01-IZ.00-001/24

Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

Data publikacji
06.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 1. Województwo Łódzkie.
 2. inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim.
 • Administracja publiczna
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;

 2. inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.

Wybór projektu do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Należy złożyć dokumenty:

- wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wniosek i załączniki należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Jak przygotować wniosek

Informacje dotyczące przygotowania wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami znajdują się w Załączniku nr 2 do Regulaminu wyboru projektów Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 880.99 KB 38 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 196.05 KB 50 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 1.49 MB 52 strony
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


pdf 1.23 MB 52 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór umowy o dofinansowanie EFRR


pdf 1.22 MB 90 stron
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów


pdf 963.69 KB 47 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania studium wykonalności


pdf 538.03 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
95%
64 797 851,60 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Lipiec 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl
  SKYPE: GPILodz

 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
  SKYPE: LPIBelchatow

 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
  tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25 
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
  SKYPE: LPISieradz