Numer naboru
FELD.01.05-IP.02-001/24

Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

Data publikacji
13.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Nabór skierowany jest do następujących typów podmiotów (Beneficjentów):

 • MŚP (mikro, mały, średni przedsiębiorca), 
 • ośrodki innowacji, 
 • instytucje otoczenia biznesu, 
 • uczelnie wpisujące się w definicję IOB.
 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 • Instytucje wspierające biznes
 • Instytucje otoczenia biznesu

Na co

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych)

W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia: 

Usługi dla MŚP świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB), w tym inkubatory przedsiębiorczości, przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów)

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (Aplikacji WOD2021). Załączniki do wniosku stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty
Pobierz

Ogłoszenie o konkursie


pdf 187.02 KB 2 strony
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 649.02 KB 37 stron
Pobierz

Załącznik nr 7 do wniosku - Pomoc de minimis


file 1.52 MB 2 strony

Przydatne linki

Więcej informacji na temat naboru na stronie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Finanse

Finansowanie ogółem
Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach naboru wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.
22 500 000 zł

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Lipiec 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: GPILodz@lodzkie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,
  ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
  tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
   

Konsultacje, informacje oraz wyjaśnienia wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udzielane są także za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.