Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej znajdującą sie w lewym górnym rogu, po jej prawej stronie znajduje się kontur megafonu ulicznego

Odnawialne źródła energii - wydłużenie oceny wniosków

Data publikacji

03.04.2024

Planowany na marzec 2024 termin rozstrzygnięcia naboru nr FELD.02.05-IZ.00-001/23 dotyczącego odnawialnych źródeł energii uległ zmianie i został wydłużony do maja 2024.

Powyższa zmiana wynika z dużej liczby złożonych wniosków o dofinansowanie podlegających ocenie.

W przypadku zakończenia oceny wniosków przed upływem wskazanego terminu, informacja o wynikach oceny zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej.