Raporty

Ewaluacja

Ewaluacje i analizy

Ewaluacja

Plan Ewaluacji Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Sprawozdawczość

Dane dotyczące FEŁ2027 przekazane do Komisji Europejskiej