Publiczna Infrastruktura Badawcza

Zarząd Województwa Łódzkiego

zaprasza organizacje badawcze do składania wniosków o wydanie opinii dla przedsięwzięć z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego.


Zgłoś się

Dla kogo

Organizacje badawcze

Co

Przedsięwzięcia z zakresu publicznej infrastruktury badawczej, zgodnie z zapisami Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego.
Przedsięwzięcia te będą mogły ubiegać się o dofinansowanie ze środków programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w naborach ogłaszanych przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi w ramach Działania FELD.01.01: Publiczna infrastruktura badawcza Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Jak składać wnioski

Wnioski powinny zostać przygotowane w oparciu o formularz stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia oraz zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Łódzkiego Zasadami identyfikacji przedsięwzięć z zakresu infrastruktury badawczej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.

Dokumenty należy składać w formie elektronicznej: w pliku tekstowym (w formacie .doc, .docx) oraz jako skan oryginalnego dokumentu z podpisem osoby/osób upoważnionych do reprezentowania wnioskodawcy na adres: strategia2030@lodzkie.pl.

Termin naboru wniosków 

od 15 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

Pytania dotyczące nadsyłania wniosków można przesyłać na adres e-mail: strategia2030@lodzkie.pl.

Dokumenty
Informacje o uzgodnionych przedsięwzięciach