Numer naboru
FELD.06.04-IZ.00-001/23

Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka

Data publikacji
22.12.2023

Wyniki oceny formalnej

Szczegóły naboru

Dla kogo

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie projektu w ramach Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie dla łódzkiego przyjaznego mieszkańcom są: Administracja rządowa, Centra aktywności lokalnej, Duże przedsiębiorstwa, Instytucje kultury, Jednostki naukowe, Jednostki organizacyjne działające w imieniu jednostek samorządu terytorialnego, Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska, Jednostki Samorządu Terytorialnego, Kościoły i związki wyznaniowe, Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe, Lokalne Grupy Działania, MŚP, Niepubliczne instytucje kultury, Organizacje badawcze, Organizacje pozarządowe, Podmioty ekonomii społecznej, Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego, Pozarządowe organizacje turystyczne, Rządowe organizacje turystyczne, Uczelnie, Zarządcy dróg publicznych.

 • Administracja rządowa
 • Centra aktywności lokalnej
 • Duże przedsiębiorstwa
 • Instytucje kultury i sportu
 • Jednostki naukowe
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
 • Lokalne Grupy Działania
 • Organizacje pozarządowe

Na co

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. wsparcie rozwoju międzyinstytucjonalnej lub międzysektorowej współpracy w zakresie kultury i turystyki oraz tworzenia wspólnej oferty w tych obszarach, sprzyjających budowaniu rozpoznawalnej marki turystycznej województwa i sprzyjającej włączeniu społecznemu;
 2. wsparcie infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym inwestycje dotyczące turystycznych szlaków tematycznych.

Grupą docelową projektów są mieszkańcy województwa łódzkiego i turyści

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 741.08 KB 49 stron
Ważny od

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 740.87 KB 49 stron
Ważny od do
Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 230.21 KB 58 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 2.83 MB
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku


pdf 1.25 MB 56 stron
Ważny od
Pobierz

Umowa o dofinansowanie EFRR


pdf 1.22 MB 90 stron
Ważny od
Pobierz

Kryteria kultura i turystyka


pdf 835.61 KB 68 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady Studium wykonalności


pdf 538.07 KB 11 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór protestu


file 779.19 KB 2 strony
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
200 000 000,00 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Czerwiec 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl 
  SKYPE: GPILodz
 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
  SKYPE: LPIBelchatow
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
  tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25 
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
  SKYPE: LPISieradz

Dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są również na stronie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do naboru publikowane są na niniejszej stronie internetowej.