Numer naboru
FELD.02.17-IZ.00-001/24

Działanie FELD.02.17 Ochrona przyrody

Data publikacji
13.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (b. kształtowanie postaw proekologicznych i ochrona bioróżnorodności) w ramach Działania FELD.02.17 Ochrona przyrody, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027, jest Województwo Łódzkie (jako Partner wiodący) i Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (jako Partner). 

 • Samorządy, organizacje i inne podmioty
 • Administracja publiczna
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru wspierane będą typy projektu:

 1. tworzenie lub wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej (np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ogrody tematyczne i edukacyjne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych), ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej;
 2. inwestycje związane z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służące ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu partnerskiego pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (b. kształtowanie postaw proekologicznych i ochrona bioróżnorodności) w sposób niekonkurencyjny, w ramach którego Partnerem Wiodącym jest Województwo Łódzkie, a Partnerem - Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy w sposób niekonkurencyjny.

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek

Należy złożyć dokumenty:

- Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wniosek i załączniki należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Jak składać wniosek?

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 511.92 KB 42 strony
Ważny od Pobierz opis zmian (141.47 KB)
Poprzednia wersja
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 511.97 KB 42 strony
Ważny od do
Pobierz

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie


pdf 180.88 KB 54 strony
Ważny od
Pobierz

Deklaracja wnioskodawcy


file 72.67 KB 5 stron
Ważny od
Pobierz

Wykluczenie wnioskodawcy


file 57.12 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Specyfikacja dostaw i usług


file 72.69 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania analizy finansowo-ekonomicznej


pdf 415.33 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Wariant I - analiza projektu


file 110.13 KB
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków


file 59.83 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie kwalifikowalność VAT


file 63.08 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o prawie do nieruchomości


file 66.82 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o braku zastosowania w odniesieniu do przedsięwzięcia


file 59.37 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Analiza oddziaływania na środowisko


file 808.46 KB 17 stron
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej


file 823.88 KB 23 strony
Ważny od
Pobierz

Wielkość przedsiębiorcy


file 801.97 KB 13 stron
Ważny od
Pobierz

Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy


file 61.32 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie przeniesienie produkcji


file 60.74 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie typ beneficjenta


file 61.4 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad niedyskryminacji


file 61.79 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu


file 60.22 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Zakres finansowy projektu


file 21.33 KB
Ważny od
Pobierz

Wzór pełnomocnictwa


file 63.81 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


pdf 700.86 KB 51 stron
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów EFRR


pdf 278.67 KB 12 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania strudium wykonalności


pdf 241.39 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
41 792 055,50 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Lipiec 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl
  SKYPE: GPILodz

 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
  SKYPE: LPIBelchatow
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
  tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25 
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
  SKYPE: LPISieradz

Dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są również na stronie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do naboru publikowane są na niniejszej stronie internetowej.