Numer naboru
FELD.05.02-IZ.00-001/24

Działanie FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich

Data publikacji
14.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w ramach Działania FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 jest Województwo Łódzkie (jako Partner Wiodący) oraz przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (jako Partner).

 • Samorządy, organizacje i inne podmioty
 • Administracja publiczna
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1.b) Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji.

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu partnerskiego realizowanego przez Województwo Łódzkie (jako Partner Wiodący) oraz przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (jako Partner) pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w sposób niekonkurencyjny. 

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 do Instytucji ogłaszającej nabór nr FELD.05.02-IZ.00-001/24 w ramach Działania FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem.

Jak przygotować wniosek

Należy złożyć dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wniosek i załączniki należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Jak składać wniosek?

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 498.76 KB 44 strony
Ważny od Pobierz opis zmian (141.31 KB)
Poprzednia wersja
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 499.05 KB 44 strony
Ważny od do
Pobierz

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie


pdf 188.79 KB 57 stron
Ważny od
Pobierz

Deklaracja wnioskodawcy


file 72 KB 5 stron
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu


file 57.12 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Specyfikacja dostaw i usług


file 72.69 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania analizy finansowo-ekonomicznej


pdf 415.33 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Wariant I analiza projektu


file 110.13 KB
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków


file 59.83 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie kwalifikowalność VAT


file 63.25 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o prawie do nieruchomości


file 66.25 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Analiza oddziaływania na środowisko


file 808.46 KB 17 stron
Ważny od
Pobierz

Formularz badania wystepowania pomocy publicznej


file 823.88 KB 23 strony
Ważny od
Pobierz

Wielkość przedsiębiorcy


file 801.97 KB 13 stron
Ważny od
Pobierz

Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy


file 61.32 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie przeniesienie produkcji


file 60.74 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie typ beneficjenta


file 60.79 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad niedyskryminacji


file 61.79 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu


file 60.22 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Zakres finansowy projektu


file 21.33 KB
Ważny od
Pobierz

Wzór pełnomocnictwa


file 63.81 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


pdf 689.12 KB 52 strony
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów EFRR


pdf 304.69 KB 21 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania strudium wykonalności


pdf 242.04 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
62 793 347,50 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Lipiec 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl
  SKYPE: GPILodz

 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
  SKYPE: LPIBelchatow
 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
  tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25 
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
  SKYPE: LPISieradz

Dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są również na stronie internetowej Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie łódzkim.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do naboru publikowane są na niniejszej stronie internetowej.