Numer naboru
FELD.01.05-IP.02-002/24

Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

Data publikacji
29.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co

Typ projektu podlegający dofinansowaniu: 

 • wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw

W ramach przedmiotowego typu przewidziano przykładowy rodzaj przedsięwzięcia: 

Internacjonalizacja MŚP – projekty mające na celu zwiększenie skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP poprzez m.in.: usługi doradcze dla MŚP, analizę możliwości wejścia na rynki zagraniczne, wdrożenie strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek zagraniczny.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (Aplikacji WOD2021). Załączniki do wniosku stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty
Pobierz

Ogłoszenie o konkursie


pdf 187.98 KB 2 strony
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 636.83 KB 40 stron
Pobierz

Załącznik nr 9 do wniosku - Pomoc de minimis


file 1.53 MB 6 stron

Finanse

Finansowanie ogółem
Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.
Alokacja na konkurs 25 000 000 zł

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Sierpień 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,

  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

  e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,

  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów

  tel. 44 754 78 07, 690 600 586

  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,

  ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz

  tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Konsultacje, informacje oraz wyjaśnienia wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udzielane są także za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl