Numer naboru
FELD.01.04-IP.02-001/24

Działanie FELD.01.04 Cyfryzacja

Data publikacji
07.03.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Uprawnionym podmiotem do aplikowania, zgodnie z załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 jest Województwo Łódzkie.

  • Samorządy, organizacje i inne podmioty
  • Administracja publiczna
  • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu:

  • przedsięwzięcia polegające na budowaniu, aktualizacji, poprawie jakości baz danych, w tym baz danych przestrzennych (geodezyjnych);

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach wymienionego typu to: 

  • rozwój usług związanych z udostępnianiem danych przestrzennych (geodezyjnych) zasobów gminnych, powiatowych lub wojewódzkich (tworzenie, aktualizacja, modernizacja, zakup, poprawa jakości baz danych).

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (Aplikacji WOD2021). Załączniki do wniosku stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty
Pobierz

Ogłoszenie o konkursie


pdf 187.3 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 489.27 KB 35 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 180 KB 53 strony
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 1 do wniosku - Oświadczenia Wnioskodawcy


file 2.9 MB 4 strony
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 4 do wniosku - Oświadczenie dotyczące pomocy publicznej


file 804.08 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 7 do wniosku - Formularz specyfikacja kosztów


file 2.89 MB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 9 do wniosku - Formularz Analiza OS DNSH


file 1.55 MB 18 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 10 do wniosku - Formularz osoby do zarządzania CST2021


file 1.53 MB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu – Kryteria wyboru projektów


pdf 357.85 KB 12 stron
Ważny od

Przydatne linki

Więcej o naborze oraz wymagane dokumenty na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Finanse

Dofinansowanie do
85%
18 463 499,40 zł

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Czerwiec 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

 Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,

ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź

tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,

ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów

tel. 44 754 78 07, 690 600 586

e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,

ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz

tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25

e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Konsultacje, informacje oraz wyjaśnienia wnioskodawcom w sprawach dotyczących naboru udzielane są także za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl