Numer naboru
FELD.01.05-IP.02-002/23

Działanie FELD.01.05 Konkurencyjność MŚP

Data publikacji
31.08.2023

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Wyniki oceny formalnej

Komisja oceny projektów

Szczegóły naboru

Dla kogo

  • Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego (JST), związków i stowarzyszeń (JST). W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich.

    W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich.

  • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

  1. Wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw ? Promocja MŚP
  2. Rozwój usług dla firm (w tym innowacyjnych) - usługi dla przedsiębiorstw świadczone przez JST.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach typu 1:

  • Promocja MŚP ? projekty zmierzające do zwiększenia skali potencjału eksportowego firm z sektora MŚP, polegające na promocji oferty MŚP, udziale w imprezach wystawienniczych, targach i misjach gospodarczych, organizacji i udziale w przedsięwzięciach ukierunkowanych na promocję potencjału eksportowego firm z sektora MŚP oraz tworzeniu warunków dla rozwoju przedsiębiorczości oraz obsługi inwestora.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach typu 2:

  • Usługi dla MŚP świadczone przez JST.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz załącznikami, należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (Aplikacji WOD2021), dostępnego pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl. Załączniki do wniosku stanowią integralną część wniosku o dofinansowanie.

Wnioski złożone poza systemem CST2021 i Aplikacją WOD2021 nie podlegają ocenie.

Przydatne wskazówki

Kryteria wyboru projektów:

Kryteria wyboru projektów znajdują się w załączniku nr 3 do Regulaminu wyboru projektów.

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

W przypadku negatywnej oceny projektu Wnioskodawcy przysługuje prawo wniesienia protestu w celu ponownego sprawdzenia złożonego wniosku o dofinansowanie w zakresie spełnienia kryteriów wyboru projektu.
Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej są dostępne w Regulaminie konkursu.

Dokumenty
Pobierz

Ogłoszenie o konkursie


pdf 188.16 KB 2
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
21 000 000 zł

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Z nimi skonsultujesz wniosek

Konsultacje, informacje oraz wyjaśnienia wnioskodawcom w sprawach dotyczących konkursu udzielane są telefonicznie pod numerem: (42) 230 15 55/56 lub za pomocą poczty e-mail: info@cop.lodzkie.pl.

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają także drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich:

? Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,
ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź
tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

? Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,
ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów
tel. 44 754 78 07, 690 600 586
e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

? Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,
ul. Rynek 13, 98-200 Sieradz
tel. 43 678 40 80, 43 822 89 25
e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl