Ocena DNSH typów przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Typ dokumentu

Ustawy i rozporządzenia

Temat

Przedsięwzięcia w ramach FEŁ 2027

Szczegóły

W 2020 r. zostało opublikowane rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/852 w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje tzw. rozporządzenie ws. taksonomii UE. Taksonomia UE ma stanowić narzędzie, które wesprze m.in. inwestorów, w tym przedsiębiorców, w podejmowaniu świadomych decyzji inwestycyjnych w kierunku bardziej zrównoważonych działań gospodarczych.
W rozporządzeniu tym zdefiniowana została zasada DNSH (Do No Significant Harm), czyli ?nie czyń poważnej szkody?.
Działania w celach szczegółowych programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zostały ocenione jako zgodne z zasadą DNSH. 
W załączniku zamieszczono Ocenę DNSH typów przedsięwzięć realizowanych w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.