Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  wdrożenie innowacji, wyników prac B+R (z możliwością wsparcia jako element projektu tworzenia nowych modeli biznesowych).
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach
 • Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

  FELD.09.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Instytucje Otoczenia Biznesu, Ośrodki Innowacji, MŚP, uczelnie wyższe
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Usługi dla przedsiębiorstw, świadczone przez Ośrodki Innowacji (OI) lub Instytucje Otoczenia Biznesu (IOB) w tym inkubatory przedsiębiorczości przy zachowaniu podejścia popytowego (np. w formie grantów).
 • Działania FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji

  FELD.09.02
  Zgłoś się do
  Dla
  ośrodki kształcenia dorosłych, osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki, MŚP, duże przedsiębiorstwa
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Typ projektu wspierany w ramach naboru to inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego i ustawicznego lub szkoleniową. Poniżej wskazano przykładowe rodzaje przedsięwzięć, możliwych do realizacji w ramach przedmiotowego typu:
  a) budowa, przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków / obiektów na potrzeby prowadzenia kształcenia zawodowego lub ustawicznego w celu dostosowania ich do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej;
  b) budowa, przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków na potrzeby szkoleniowe;
  c) przebudowa, modernizacja, remont lub adaptacja budynków w celu dostosowania ich do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  d) zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć.
 • Działanie FELD.09.02 Społeczeństwo w transformacji

  FELD.09.02
  Zgłoś się do
  Dla
  przedsiębiorstwa, administracja publiczna, instytucje wspierające biznes, służby publiczne, instytucje nauki i edukacji, ? organizacje społeczne i związki wyznaniowe, partnezry społeczni
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  Wsparciem może zostać objęty następujący typ projektu:
  Typ 6. - Tworzenie lub rozwój centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego
  Typ 7. - Wsparcie kształcenia zawodowego w zakresie dostosowania do wymagań nowoczesnej cyfrowej i neutralnej dla klimatu gospodarki

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu