Aktualności

Już teraz możesz skorzystać z programu

 • Działanie FELD.02.17 Ochrona przyrody

  FELD.02.17
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach”
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  tworzenie lub wsparcie centrów ochrony różnorodności biologicznej (np. banki genowe, parki miejskie, ogrody botaniczne, ogrody tematyczne i edukacyjne, ośrodki rehabilitacji zwierząt chronionych), ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej; inwestycje związane z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo służące ograniczeniu antropopresji i degradacji środowiska.
 • Działanie FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich

  FELD.05.02
  Zgłoś się do
  Dla
  Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach”
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1.b) Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji.
  Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu partnerskiego realizowanego przez Województwo Łódzkie (jako Partner Wiodący) oraz przez Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy (jako Partner) pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w sposób niekonkurencyjny.
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich, inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie, W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 486 na odcinku Ruda - Krzeczów”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich, inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie, w ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 482 na odcinku przejścia przez Zduńską Wolę – II Etap”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
  Wybór projektu do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

 • Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

  FELD.04.01
  Zgłoś się do
  Dla
  Województwo Łódzkie, inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim
  Co
  Program regionalny FEŁ2027
  Na co
  inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich, inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie,
  W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 726 na odcinku od km 13+622 do km 14+562 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego w m. Sadykierz”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
  Wybór projektu do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

Dokumenty

 • Prognozy

  Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

 • Dokumenty programowe

  Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

 • Priorytety (SZOP)

  Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 • Dokumenty programowe

  Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

 • Dokumenty programowe

  Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

 • Dokumenty programowe

  Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu