Logo systemu informatycznego zbudowane z liter i cyfr tworzących CST2021

Systemy informatyczne

Data publikacji

18.01.2024

IZ FEŁ2027 realizuje swoje funkcje przy wykorzystaniu Centralnego Systemu Teleinformatycznego CST2021,  który został utworzony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Na ekosystem CST2021 składają się następujące aplikacje dla wnioskodawców/ beneficjentów:

Realizacja projektu

Docelowo harmonogramy płatności oraz dane dot. personelu będą możliwe do wypełnienia za pośrednictwem formularzy dostępnych w aplikacji SL2021 Projekty. 

Do czasu uruchomienia ww. funkcjonalności beneficjenci powinni przekazywać przedmiotowe dane w formie załączników w aplikacji SL2021 Projekty. Poniżej wzory do importu oraz instrukcja wypełniania:

Wzór wniosku o płatność