Numer naboru
FELD.07.04-IP.01-001/24

Działanie FELD.07.04 Kadry PSZ

Data publikacji
05.06.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Wnioskodawcami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie w naborze są: 

  • powiatowe urzędy pracy z terenu województwa łódzkiego,
  • Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy.

Wybór projektów odbywa się w sposób konkurencyjny. 
 

Grupę docelową stanowią wyłącznie pracownicy Publicznych Służb Zatrudnienia.

  • Powiatowe Urzędy Pracy
  • Łódzka Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Na co

Typ projektu przewidziany do realizacji w ramach naboru to:

1. Wsparcie rozwoju kompetencji pracowników publicznych służb zatrudnienia, w tym pracowników świadczących usługi w ramach sieci EURES, wynikających z potrzeb regionalnego lub lokalnego rynku pracy.

Przykładowe rodzaje przedsięwzięć możliwych do realizacji w ramach ww. typu projektu:

a) Warsztaty,
b) Kursy,
c) Szkolenia,
d) Studia podyplomowe.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji SOWA EFS

 

Maksymalna wartość projektu może wynieść 428 480 PLN (równowartość 100 tys. euro wg kursu euro obowiązującego na dzień ogłoszenia naboru).

 Sposób rozliczania projektów:

Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


file 1.04 MB 53 strony
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 1 – Kryteria wyboru projektów


file 94.19 KB 22 strony
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 2 – Wskaźniki


file 95.01 KB 14 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 3 – Wzór umowy o dofinansowanie projektu (kwoty ryczałtowe)


file 1.45 MB 97 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
Całkowita kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w naborze wynosi 1 600 000 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

październik / listopad 2024 r.

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej udziela:
Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi
Oddział naboru wniosków I 
Adres: ul. Wólczańska 49
90-608 Łódź,
telefon: (42) 638 91 75/ 77/ 79
e-mail: nabory1@wup.lodz.pl
godz. 8.00-16.00