Numer naboru
FELD.04.01-IZ.00-005/24

Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

Data publikacji
29.04.2024

Wyniki oceny formalnej

Szczegóły naboru

Dla kogo

 1. Województwo Łódzkie;
 2. inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim.
 • Administracja publiczna
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 715 na odcinku przejścia przez Budziszewice”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.

Wybór projektu do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;

 2. inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 791.74 KB 38 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 1 do Regulaminu - wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 196.07 KB 58 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku


file 1.49 MB
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 2 do Regulaminu - instrukcja wypełnienia wniosku


pdf 1.23 MB 52 strony
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 3 do Regulaminu - Decyzja o dofinansowaniu projektu


pdf 1.23 MB 88 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 4 do Regulaminu - Kryteria wyboru projektów


pdf 958.67 KB 46 stron
Ważny od
Pobierz

Załącznik nr 5 do Regulaminu - Zasady przygotowania studium wykonalności


pdf 538.02 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
95%
21 340 800,00 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi,  
  ul. Moniuszki 7/9,
  90-101 Łódź  
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60 
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl 
  SKYPE: GPILodz

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie,  
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4,
  97-400 Bełchatów  
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586 
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl 
  SKYPE: LPIBelchatow

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu,  
  ul. Sarańska 10,
  98-200 Sieradz 
  tel. 728 660 034, 728 660 024 
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl 
  SKYPE: LPISieradz