Zieony domek, wraz z kolorową belką symbolizującą efektywność energetyczną

Dotacje na termomodernizację budynków w FEŁ2027 - warunek dotyczący wskaźnika G

Data publikacji

13.11.2023

Jednym z wymogów programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, warunkujących wsparcie dotacyjne dla inwestycji w efektywność energetyczną, jest wskaźnik dochodów podatkowych gminy (wskaźnik G) niższy od uśrednionej wartości dla województwa. Warunek dotyczy budynków publicznych, które nie są zabytkami, planowanych do wsparcia w ramach działań FELD.02.01 Efektywność energetyczna oraz FELD.02.02 Efektywność energetyczna - ZIT.

Uśredniona wartość wskaźnika G dla województwa łódzkiego wynosi: 2220,44 PLN.

W załączniku zamieszczamy listę gmin, które nie przekroczyły uśrednionej wartości wskaźnika G.