Numer naboru
FELD.09.01-IZ.00-003/24

Działanie FELD.09.01 Gospodarka w transformacji

Data publikacji
05.04.2024

Wyniki oceny formalnej

Szczegóły naboru

Dla kogo

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

  • Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa

Na co

W ramach naboru wspierany będzie następujący typ projektu: Typ 8: Wdrożenie rozwiązań w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym w przedsiębiorstwach.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Za datę złożenia wniosku o dofinansowanie uznaje się datę wpływu wersji elektronicznej wniosku za pośrednictwem aplikacji WOD2021 dla naboru dedykowanemu Działaniu FELD.09.01 Gospodarka w transformacji, nr FELD.09.01-IZ.00-003/24. Wnioski złożone w innej formie niż za pośrednictwem aplikacji WOD2021, w odpowiedzi na nabór inny niż nr FELD.09.01-IZ.00-003/24 nie podlegają ocenie i nie zostaną uwzględnione w Rejestrze złożonych wniosków o dofinansowanie.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 826.63 KB 48 stron
Ważny od Pobierz opis zmian (237.89 KB)

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 828.1 KB 48 stron
Ważny od do
Pobierz

Wzór formularza wniosku o dofinansowanie


pdf 199.21 KB 60 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 2.83 MB
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 2.82 MB
Ważny od do
Pobierz

Instrukcja wypełniania szablonu analizy ekonomiczno-finansowej


file 85.08 KB 27 stron
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


pdf 1.23 MB 51 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania studium wykonalności


file 73.88 KB 51 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór umowy/decyzji o dofinansowanie projektu


pdf 1.34 MB 93 strony
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów


file 100.99 KB 21 stron
Ważny od
Pobierz

Lista definicji wskaźników


file 89.43 KB 17 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór protestu


file 30.79 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji


pdf 1.31 MB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji


pdf 1.39 MB 19 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady kwalifikowania wydatków


pdf 1.65 MB 139 stron
Ważny od

Finanse

Finansowanie ogółem
85%
15 000 000,00 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Październik 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich.