Numer naboru
FELD.06.04-IZ.00-002/24

Działanie FELD.06.04 Kultura i turystyka

Data publikacji
25.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn.  „Teatr Powszechny w Łodzi – Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej” w ramach Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 jest instytucja kultury Samorządu Miasta Łodzi – Teatr Powszechny w Łodzi.

 • Samorządy, organizacje i inne podmioty
 • Administracja publiczna
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 2. Wsparcie infrastruktury służącej lub mającej służyć prowadzeniu działalności kulturalnej lub turystycznej lub pełnieniu funkcji turystycznych, w tym inwestycje dotyczące turystycznych szlaków tematycznych.

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu pn. „Teatr Powszechny w Łodzi – Europejskie Centrum Komedii i Edukacji Teatralnej.

Jak się ubiegać

Jakie dokumenty przygotować

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 do Instytucji ogłaszającej nabór nr FELD.06.04-IZ.00-002/24 w ramach Działania FELD.06.04 Kultura i turystyka Priorytetu 6. Fundusze europejskie dla Łódzkiego przyjaznego mieszkańcom 

Jak składać wniosek?

Za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 1.07 MB 42 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 185.9 KB 56 stron
Ważny od
Pobierz

Deklaracja wnioskodawcy


file 71.93 KB 5 stron
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu


file 57.72 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Specyfikacja dostaw i usług


file 72.81 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania analizy finansowo-ekonomicznej


pdf 415.33 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Wariant I analiza projektu


file 110.13 KB
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków


file 60.15 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie kwalifikowalność VAT


file 63.27 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o prawie do nieruchomości


file 66.33 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Analiza oddziaływania na środowisko


file 809.4 KB 17 stron
Ważny od
Pobierz

Formularz badania występowania pomocy publicznej


file 822.47 KB 23 strony
Ważny od
Pobierz

Wielkość przedsiębiorcy


file 803.3 KB 13 stron
Ważny od
Pobierz

Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy


file 61.5 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie przeniesienie produkcji


file 60.79 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie typ beneficjenta


file 60.82 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad niedyskryminacji


file 62.2 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu


file 61.05 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Zakres finansowy projektu


file 21.33 KB
Ważny od
Pobierz

Wzór pełnomocnictwa


file 63.81 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie


pdf 1.16 MB 48 stron
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów


pdf 523 KB 15 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania strudium wykonalności


pdf 570.39 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Finansowanie ogółem
85%
27 075 331,90 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Wrzesień 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl

 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl

 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Sarańska 10, 98-200 Sieradz
  tel. 728 660 034, 728 660 024
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl

Dane kontaktowe Punktów Informacyjnych oraz formy i sposoby udzielania informacji podane są również na stronie Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Wyjaśnienia oraz odpowiedzi na pytania do naboru publikowane są na niniejszej stronie internetowej.