Numer naboru
FELD.05.02-IZ.00-002/24

Działanie FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich

Data publikacji
07.06.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

Podmiotem, który może ubiegać się o dofinansowanie projektu pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w ramach Działania FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich, zgodnie z Załącznikiem nr 10 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego na lata 2021-2027 jest Instytut Ogrodnictwa – Państwowy Instytut Badawczy.

 • Instytucje nauki i edukacji
 • Organizacje badawcze

Na co

W ramach naboru wspierany będzie typ projektu 1.b) Inwestycje związane z procesem wyprowadzania ze stanu kryzysowego zdegradowanych obszarów, oparte na gminnych programach rewitalizacji, w zakresie przedsięwzięć prowadzących do przywrócenia lub nadania obiektom nowych funkcji.

Przedmiotem naboru jest wybór do dofinansowania projektu Instytutu Ogrodnictwa – Państwowego Instytutu Badawczego pn. „„Ogrody Nauki” Centrum Rozwoju Nauk Ogrodniczych i Edukacji Ekologicznej (CRNOiEE) w Skierniewicach” (a. rewitalizacja obiektów zabytkowych „Osady Pałacowej”) w sposób niekonkurencyjny. 

Jak się ubiegać

Jak przygotować wniosek

Należy złożyć dokumenty:

 • Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami

Wniosek i załączniki należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021.

Jak składać wniosek?

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem aplikacji WOD2021 do Instytucji ogłaszającej nabór nr FELD.05.02-IZ.00-002/24 w ramach Działania FELD.05.02 Rewitalizacja obszarów miejskich Priorytetu 5 Fundusze europejskie dla rozwoju lokalnego w Łódzkiem.

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 453.51 KB 43 strony
Ważny od
Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 125.32 KB 32 strony
Ważny od
Pobierz

Deklaracja wnioskodawcy


file 72.02 KB 5 stron
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu


file 58.23 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Specyfikacja dostaw i usług


file 73.3 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania analizy finansowo-ekonomicznej


pdf 415.33 KB 28 stron
Ważny od
Pobierz

Wariant I analiza projektu


file 110.13 KB
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o zabezpieczeniu środków


file 60.41 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie kwalifikowalność VAT


file 63.48 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie o prawie do nieruchomości


file 66.43 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Analiza oddziaływania na środowisko


file 809.22 KB 17 stron
Ważny od
Pobierz

Formularz badania występowania pomocy publicznej


file 822.17 KB 23 strony
Ważny od
Pobierz

Wielkość przedsiębiorcy


file 803.19 KB 13 stron
Ważny od
Pobierz

Informacja o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy


file 61.6 KB 3 strony
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie przeniesienie produkcji


file 61.37 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie typ beneficjenta


file 60.89 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące przestrzegania zasad niedyskryminacji


file 61.83 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Oświadczenie dotyczące odporności infrastruktury na zmiany klimatu


file 61.05 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Zakres finansowy projektu


file 21.33 KB
Ważny od
Pobierz

Wzór pełnomocnictwa


file 64.35 KB 1 strona
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku


pdf 690.89 KB 52 strony
Ważny od
Pobierz

Kryteria wyboru projektów EFRR


pdf 320.15 KB 21 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania studium wykonalności


pdf 242.04 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Dofinansowanie do
85%
62 622 352,00 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Wyniki

Październik 2024

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 1. Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl
  SKYPE: GPILodz

 2. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
  SKYPE: LPIBelchatow

 3. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Sarnańska 10, 98-200 Sieradz
  tel. 728 660 034, 728 660 024
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
  SKYPE: LPISieradz