Numer naboru
FELD.04.01-IZ.00-004/24

Działanie FELD.04.01 Drogi wojewódzkie

Data publikacji
26.04.2024

Szczegóły naboru

Dla kogo

 1. Województwo Łódzkie.
 2. inne JST mogą realizować projekt wyłącznie w partnerstwie z Województwem Łódzkim.
 • Administracja publiczna
 • Jednostki Samorządu Terytorialnego

Na co

W ramach naboru dofinansowanie może otrzymać projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 704 na odcinku od km 18+398 do km 19+072 wraz z rozbiórką i budową obiektu inżynierskiego”, planowany do realizacji przez Województwo Łódzkie.
Wybór projektu do dofinansowania będzie prowadzony w sposób niekonkurencyjny.

W ramach naboru wspierane będą następujące typy projektów:

 1. inwestycje dotyczące infrastruktury dróg wojewódzkich;

 2. inwestycje z zakresu cyfryzacji w transporcie.

Jak się ubiegać

Jak składać wniosek?

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CST2021 (aplikacja WOD2021).

Dokumenty
Pobierz

Regulamin wyboru projektów


pdf 795.97 KB 38 stron
Ważny od
Pobierz

Wzór wniosku o dofinansowanie


pdf 196.1 KB 58 stron
Ważny od
Pobierz

Załączniki do formularza wniosku o dofinansowanie


file 1.49 MB
Ważny od
Pobierz

Instrukcja wypełniania wniosku


pdf 1.23 MB 52 strony
Ważny od
Pobierz

Decyzja o dofinansowaniu


pdf 1.23 MB 88 stron
Ważny od
Pobierz

Kryteria - drogi wojewódzkie


pdf 958.68 KB 46 stron
Ważny od
Pobierz

Zasady przygotowania studium wykonalności


pdf 538.02 KB 11 stron
Ważny od

Finanse

Finansowanie ogółem
95%
19 152 000,00 PLN

Termin konkursu

Start

Koniec

Z nimi skonsultujesz wniosek

Informacji i wyjaśnień dotyczących naboru udzielają drogą telefoniczną oraz za pomocą poczty elektronicznej Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich wskazane poniżej:

 • Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi, 
  ul. Moniuszki 7/9, 90-101 Łódź 
  tel. 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60
  e-mail: PIFE.Lodz@lodzkie.pl
  SKYPE: GPILodz

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bełchatowie, 
  ul. Lecha i Marii Kaczyńskich 4, 97-400 Bełchatów 
  tel. 44 754 78 07, 690 600 586
  e-mail: PIFE.Belchatow@lodzkie.pl
  SKYPE: LPIBelchatow

 • Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu, 
  ul. Sarańska 10,
  98-200 Sieradz
  tel. 728 660 034, 728 660 024
  e-mail: PIFE.Sieradz@lodzkie.pl
  SKYPE: LPISieradz