Komunikacja Funduszy Europejskich dla Łódzkiego


Zasady komunikacji marki Fundusze Europejskie 2021-2027

Jeżeli korzystasz z unijnego wsparcia masz nie tylko prawo, ale i obowiązek, aby o tym informować. Skąd taki obowiązek? Wszyscy obywatele Unii Europejskiej mają prawo wiedzieć jak wydawane są pieniądze publiczne. Dlatego UE wymaga informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców projektów, o tym, że dane przedsięwzięcie było możliwe między innymi dzięki unijnej pomocy finansowej. 

Jako beneficjent, który prowadzi projekt z Funduszy Europejskich, masz obowiązek informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu. 

 

Tożsamość marki Fundusze Europejskie

 

Tożsamość marki ?Fundusze Europejskie? jest określona w ?Księdze Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027". Pokazuje ona zasady konstruowania i stosowania znaku marki Fundusze Europejskie, znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, a także współwystępowania znaków Funduszy Europejskich na lata 2021-2027. Wskazuje również sposób, w jaki należy budować layout materiałów informacyjnych oraz promocyjnych w oparciu o motyw i element przewodni marki.    

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027

 

Znak marki Fundusze Europejskie

 

Znak marki Fundusze Europejskie stanowią łącznie:

 • sygnet (czyli element graficzny),

 • logotyp (czyli graficzna forma nazwy ?Fundusze Europejskie?).

Znaki FE mogą występować w wersji poziomej lub pionowej.

 

Wersja pozioma:

Image
Granatowy trapez na którym są trzy gwiazdy w kolorach żółtym, białym i czerwonym - po prawej stronie trapezu napis Fundusze Europejskie

 

Wersja pionowa:

Image
Granatowy trapez na którym są trzy gwiazdy w kolorach żółtym, białym i czerwonym - pod trapezem napis Fundusze Europejskie

 

Tam, gdzie to możliwe, należy stosować znak w układzie poziomym. Stanowi on podstawową formę znaku. Układ pionowy można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jego zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację.   
Rekomenduje się stosowanie znaku pełnokolorowego na białym tle. Jeśli znak występuje na tle barwnym, należy zachować odpowiedni kontrast gwarantujący odpowiednią czytelność znaku.   

Znak marki Fundusze Europejskie

 

Znak Unii Europejskiej

 

Znak podstawowy poziomy:

 

Image
znak Unii Europejskiej składający się z sygnetu (element graficzny w którym występuje dwanaście żółtych gwiazd na granatowym prostokącie) oraz logotypu (napis ?Dofinansowane przez Unię Europejską")

 

Znak uzupełniający pionowy:

 

Image
znak Unii Europejskiej składający się z sygnetu (element graficzny w którym występuje dwanaście żółtych gwiazd na granatowym prostokącie) oraz logotypu pod sygnetem (napis ?Dofinansowane przez Unię Europejską")

 

Znak mobilny:

 

Image
znak mobilny Unii Europejskiej składający się z sygnetu (element graficzny w którym występuje dwanaście żółtych gwiazd na granatowym prostokącie) oraz logotypu pod sygnetem (napis ?Dofinansowane przez Unię Europejską")

Wersja podstawowa znaku UE to wersja pozioma z logotypem po lewej, a flagą UE po prawej stronie.   
Wersję pionową można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jej zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację. Znak mobilny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Znak UE powinien w miarę możliwości występować w kolorze. Wersje achromatyczne wolno stosować w uzasadnionych przypadkach, np. braku możliwości wykorzystania wersji kolorowej ze względów technicznych (tłoczenie, grawerunek itp.). Jeśli nie ma innej możliwości niż użycie kolorowego tła, należy umieścić wokół flagi UE białą obwódkę o szerokości równej 1/25 wysokości flagi.   

Znak Unii Europejskiej

 

Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej

 

Znak barw RP stanowią łącznie:

 • sygnet (czyli element graficzny),
 • logotyp (czyli graficzna forma nazwy "Rzeczpospolita Polska")

 

Znak podstawowy poziomy:

 

Image
Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej składający się z sygnetu (flaga Polski) oraz logotypu występującego po prawej stronie sygnetu (napis Rzeczpospolita Polska)

 

Znak uzupełniający pionowy:

 

Image
Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej składający się z sygnetu (flaga Polski) oraz logotypu występującego pod sygnetem (napis Rzeczpospolita Polska)

Znak mobilny: 

Image
Mobilny znak barw Rzeczpospolitej Polskiej składający się z sygnetu (flaga Polski) oraz logotypu występującego na dole sygnetu (napis Rzeczpospolita Polska)

ZNAK BARW RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ STOSUJEMY WYŁĄCZNIE W WERSJI PEŁNOKOLOROWEJ!!

Wersja podstawowa znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej to wersja pozioma. Wersję pionową można wykorzystywać na nośnikach i w miejscach, które nie pozwalają na zastosowanie wersji poziomej lub gdzie jej zastosowanie jest korzystniejsze z uwagi na możliwość umieszczenia większych znaków w stosunku do rozmiarów materiału lub miejsca przeznaczonego na wizualizację. Znak mobilny jest przeznaczony wyłącznie do stosowania na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń mobilnych. Rekomendowane jest stosowanie znaku na białym tle. W tym przypadku stosuje się dodatkowo tzw. linię zamykającą w kolorze szarym wokół znaku graficznego.

Znak barw Rzeczpospolitej Polskiej

 

Zestawienie znaków

 

Znak Funduszy Europejskich występują w zestawieniu ze znakiem barw Rzeczpospolitej Polskiej i znakiem Unii Europejskiej. Takie zestawienie występuje zawsze w wersji pełnokolorowej. W przypadku zastosowania wersji czarno-białej nie umieszcza się znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej.

Układ podstawowy poziomy:

 

Image
Zestawienie znaków - układ podstawowy poziomy składający się ze znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej oraz znaku Unii Europejskiej

 

Układ podstawowy poziomy wersja achromatyczna:

 

Image
Zestawienie znaków - układ podstawowy poziomy w wersji achromatycznej składający się ze znaku Funduszy Europejskich oraz znaku Unii Europejskiej

 

Układ uzupełniający pionowy:

 

Image
Zestawienie znaków - układ uzupełniający pionowy składający się ze znaku Funduszy Europejskich, znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej oraz znaku Unii Europejskiej

 

Układ uzupełniający pionowy wersja achromatyczna

 

Image
Zestawienie znaków - układ uzupełniający achromatyczny pionowy składający się ze znaku Funduszy Europejskich oraz znaku Unii Europejskiej

 

W sytuacji, gdy nie jest możliwe zastosowanie znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska i znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej w wersji kolorowej, z przyczyn technicznych lub z uwagi na zastosowanie tylko jednego koloru druku (czarnego), np. do druku dokumentów, można stosować zestawienia achromatyczne znaku Fundusze Europejskie i Unia Europejska. Wtedy także wszystkie znaki dodatkowe muszą występować w wersji czarno-białej. Na stronach internetowych i wyświetlaczach urządzeń cyfrowych należy stosować zestawienia znaków Fundusze Europejskie, Unia Europejska i znaku barw Rzeczpospolita Polska tylko w wariancie pełnokolorowym.    
Wersje achromatyczne nie są dozwolone.

Zestawienia znaków

 

Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

 

Na potrzeby programu regionalnego Województwa Łódzkiego został zaprojektowany znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

Znak stanowią łącznie:

 • sygnet (czyli element graficzny),

 • logotyp (czyli graficzna forma nazwy ?Fundusze Europejskie dla Łódzkiego?).

 

Znak podstawowy poziomy

Image
Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego składający się z sygnetu (trz gwiazdy w kolorach żółtym, białym, czerwonym na tle granatowego trapezu) oraz logotypu (graficzna forma nazwy ?Fundusze Europejskie dla Łódzkiego?)

 

Znak uzupełniający pionowy

 

Image
Znak uzupełniający pionowy Fundusze Europejskie dla Łódzkiego składający się z sygnetu (trzy gwiazdy w kolorach żółtym, białym, czerwonym na tle granatowego trapezu) oraz logotypu pod sygnetem (graficzna forma nazwy ?Fundusze Europejskie dla Łódzkiego?)

Znak Fundusze Europejskie dla Łódzkiego

 

Zestawienie znaków w programach regionalnych

 

Liczba znaków w zestawieniu (tzn. w jednej linii) nie może przekraczać czterech*, łącznie ze znakami Funduszy Europejskich, Unii Europejskiej, znakiem barw Rzeczpospolita Polska oraz hybrydą (herb Województwa Łódzkiego i nazwa województwa).

*nie dotyczy tablic, plakatów i naklejek

 

Układ podstawowy poziomy

 

Image
Zestawienie znaków w programie regionalnym Województwa Łódzkiego (kolor) składające się ze znaku Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej, kreski oraz hybrydy herb Województwa Łódzkiego oraz napisu Województwo Łódzkie stosowanej w zestawieniu znaków unijnych

 

Układ podstawowy poziomy achromatyczny

 

Image
Zestawienie znaków w programie regionalnym Województwa Łódzkiego (achromatyczne) składające się ze znaku Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, znaku Unii Europejskiej, kreski oraz hybrydy składającej się z herbu Województwa Łódzkiego oraz napisu Województwo Łódzkie stosowanej w zestawieniu znaków unijnych

 

Układ uzupełniający pionowy

 

Image
Uzupełniające pionowe zestawienie znaków w programie regionalnym Województwa Łódzkiego (kolor) składające się ze znaku Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, znaku barw Rzeczpospolitej Polskiej, znaku Unii Europejskiej, kreski oraz hybrydy składającej się z herbu Województwa Łódzkiego oraz napisu Województwo Łódzkie stosowanej w zestawieniu znaków unijnych

 

Układ uzupełniający pionowy achromatyczny

 

Image
Uzupełniające pionowe zestawienie znaków w programie regionalnym Województwa Łódzkiego (achromatyczne) składające się ze znaku Fundusze Europejskie dla Łódzkiego, znaku Unii Europejskiej, kreski oraz hybrydy składającej się z herbu Województwa Łódzkiego oraz napisu Województwo Łódzkie stosowanej w zestawieniu znaków unijnych

 

Zestawienie znaków w programie regionalnym
Zestawienie znaków w programie regionalnym wersja angielska

 

Obowiązkowe wzory tablic

 

Wzór tablicy jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach.

Szablony tablic

 

Obowiązkowe wzory plakatów

 

Wzór plakatów jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować, dodawać znaków, informacji itp. poza uzupełnianiem treści we wskazanych polach. Minimalny rozmiar plakatu to format A3 (orientacja pozioma) lub podobnej wielkości elektroniczny wyświetlacz. W przypadku większego rozmiaru plakatu fonty oraz pozostałe elementy należy skalować proporcjonalnie.  

Szablony plakatów A3 poziom

 

Obowiązkowe wzory naklejek

 

Wzór naklejek jest obowiązkowy, tzn. nie można go modyfikować: dodawać innych znaków, informacji itp. (dopuszczalne będą dwa warianty informacji słownej we wzorze: ?Zakup finansowany ze środków Unii Europejskiej? lub ?Zakup współfinansowany ze środków Unii Europejskiej? - do wyboru w zależności od finansowania projektu)

Szablon naklejek - zakup finansowany  
Szablon naklejek - zakup współfinansowany

 

Dokumenty do pobrania

Księga Tożsamości Wizualnej marki Fundusze Europejskie 2021-2027  
Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji  
Karta Wizualizacji Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

 

Fonty do pobrania

Open Sans

Jakie masz obowiązki

Działania informacyjne i promocyjne są elementem realizacji projektów dofinansowanych z Funduszy Europejskich. Działania te są równie istotne, jak wszystkie pozostałe i podlegają kontroli. 
Jeżeli jesteś beneficjentem prowadzącym projekt z Funduszy Europejskich masz obowiązek informowania opinii publicznej, uczestników i odbiorców ostatecznych projektu o uzyskanym dofinansowaniu.

W sytuacji gdy nie wywiążesz się z podstawowych obowiązków informacyjnych i promocyjnych, instytucja udzielająca dofinansowania zobowiąże Cię do działań zaradczych. A jeśli nie zrealizujesz tych działań, może dojść do pomniejszenia dofinansowania projektu.

Pomniejszenie może wynieść do 3% kwoty dofinansowania projektu. Szczegółowe informacje na temat wartości pomniejszenia kwoty dofinansowania projektu, znajdziesz w załączniku do umowy o dofinansowanie Twojego projektu.

 

Aby wypełnić obowiązek poinformowania opinii publicznej oraz uczestników projektu o uzyskanym dofinansowaniu z Funduszy Europejskich, musisz:

 1. Zamieścić znaki: Funduszy Europejskich, barw RP i Unii Europejskiej (a w przypadku programów regionalnych również herb województwa lub jego oficjalne logo promocyjne) na:

  • wszystkich działaniach informacyjnych i promocyjnych dotyczących projektu, takich jak np. e-publikacje, ulotki, broszury, publikacje, notatki prasowe, strony internetowe, newslettery, mailing, materiały filmowe, materiały promocyjne, konferencje, spotkania,

  • dokumentach związanych z realizacją projektu, które podajesz do wiadomości publicznej, np. dokumentacji przetargowej, ogłoszeniach, analizach, raportach, wzorach umów, wzorach wniosków,

  • dokumentach i materiałach dla osób i podmiotów uczestniczących w projekcie, np. zaświadczeniach, certyfikatach, zaproszeniach, materiałach informacyjnych, programach szkoleń i warsztatów, listach obecności, prezentacjach multimedialnych, umowach oraz kierowanej do nich korespondencji,

  • produktach, sprzęcie, pojazdach, aparaturze itp., powstałych lub zakupionych w projekcie, poprzez umieszczenie na nich trwałych naklejek.

   UWAGA: Oznaczenie nie musi pojawić się na dokumentach, których ze względu na ich specyfikę nie można zmieniać i ingerować w ich wzory, np. z powodu obowiązującego prawa (dokumenty księgowe, certyfikaty etc.).

 2. Oznaczyć miejsce realizacji projektu przez umieszczenie tablicy informacyjnej lub plakatu ? w zależności od całkowitego kosztu projektu;

  UWAGA: W przypadku instrumentów finansowych, beneficjent/ podmiot finansujący musi także zapewnić, za pomocą warunków umownych, aby również ostateczni odbiorcy oznaczali miejsce realizacji projektu tablicami informacyjnymi, gdy są one wymagane.

 3. Umieścić opis projektu/wdrażanego instrumentu na oficjalnej stronie internetowej, jeśli ją posiadasz.

 4. Umieścić opis projektu/wdrażanego instrumentu w mediach społecznościowych

 5. Jeżeli Twój projekt ma znaczenie strategiczne lub jego całkowity koszt przekracza 10 mln euro, musisz zorganizować wydarzenie lub działanie informacyjno-promocyjne (np. konferencję prasową, wydarzenie promujące projekt, udział w targach branżowych) w ważnym momencie realizacji projektu, np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp. Do udziału w wydarzeniu musisz zaprosić przedstawicieli Komisji Europejskiej i Instytucji Zarządzającej z co najmniej 4-tygodniowym wyprzedzeniem.

 6. Jeżeli całkowity koszt Twojego projektu przekracza 5 mln euro (z wyłączeniem beneficjentów, którzy realizują wyłącznie projekty pomocy technicznej), musisz poinformować instytucję, która przyznała dofinansowanie o ważnych etapach w projekcie i planowanych wydarzeniach informacyjnych i promocyjnych związanych z realizacją projektu.

 7. Dokumentować działania informacyjne i promocyjne prowadzone w projekcie, aby mieć dowód, że Twoje obowiązki w tym zakresie zostały wypełnione.

 

UWAGA: Realizujesz projekt, w którym udzielasz wsparcia innym podmiotom? Przekazujesz pieniądze uczestnikom projektu lub ostatecznym odbiorcom? Pamiętaj, że musisz poinformować o tym, skąd pochodzi wsparcie i odpowiednio oznaczyć wszystkie miejsca realizacji Twojego projektu. Możesz w tym celu zobowiązać podmioty do tego, by wypełniały w Twoim imieniu obowiązki informacyjne i promocyjne. Zobowiązania te możesz wpisać do umowy z uczestnikami lub ostatecznymi odbiorcami. Jeśli masz wątpliwości, ustal konkretne zapisy z instytucją przyznającą dofinansowanie.

W takiej sytuacji obowiązki informacyjne i promocyjne nie dotyczą tylko Ciebie. Dotyczą również uczestników projektu i jego ostatecznych odbiorców.

Beneficjencie wszystkie obowiązki promocyjne wskazane są w umowie o dofinansowanie Twojego projektu.

Więcej potrzebnych informacji na temat działań informacyjnych i promocyjnych znajdziesz w podręczniku wnioskodawcy i beneficjenta Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 w zakresie informacji i promocji.

 

Video file

 

Dokumenty
Szkolenia

Poniżej przedstawiamy Harmonogram szkoleń w miesiącach marzec - kwiecień 2024 r.:

 

Marzec 2024

 

 • 04.03.2024 r. - Monitorowanie i przestrzeganie zasady trwałości projektów 2014-2020;
 • 11.03.2024 r. - Szkolenie z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowaniu w systemie CST2021, w tym zakładanie kont w systemie; Rejestracja WOD2021 i SOWA;
 • 19.03.2024 r. - Wytyczne dotyczące Funduszy Unijnych 2021-2027;
 • 20.03.2024 r. - Kontrola projektów współfinansowanych ze środków unijnych;
 • 21.03.2024 r. - Rozliczanie stawek jednostkowych i projektów ryczałtowych - czyli projektów rozliczanych za pomocą metod uproszczonych; Przygotowania harmonogramu finansowego;
 • 22.03.2024 r. - Innowacje i projekty B+R w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • 26.03.2024 r. - Kwalifikowalność wydatków w perspektywie finansowej 2021-2027.


Kwiecień 2024
 

 • 02.04.2024 r. - Ochrona danych osobowych w projektach unijnych;
 • 03.04.2024 r. - Partnerstwo publiczno-prywatne w perspektywie finansowej 2021-2027;
 • 05.04.2024 r. - Fundusze Europejskie dla Łódzkiego w Transformacji - założenia i warunki wsparcia w ramach Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.

   

Harmonogram szkoleń w miesiącach marzec - kwieceń 2024 r.

 

Śledź szkolenia na bieżąco. Wejdź w zakładkę Spotkania informacyjne i wydarzenia.

Kontakt

Departament Promocji

Wydział Komunikacji Funduszy Europejskich

ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź

e-mail: promocja.fel@lodzkie.pl

 

W przypadku, gdy chcesz przekazać informację o:

 • wydarzeniach lub działaniach informacyjno-promocyjnych (np. konferencji prasowej wydarzeniu promującym projekt udziale w targach branżowych);
 • ważnym momencie realizacji projektu (np. na otwarcie projektu, zakończenie projektu lub jego ważnego etapu np. rozpoczęcie inwestycji, oddanie inwestycji do użytkowania itp.)

zgłoszenie prześlij na:
e-mail: inauguracja.fel@lodzkie.pl