Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Typ dokumentu

Prognozy

Temat

Realizacja programów

Szczegóły

14 kwietnia 2023 r. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 317/23 przyjął Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa oraz Prognozę oddziaływania na środowisko do Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (dalej: TPST WŁ).
TPST WŁ został zatwierdzony decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej nr C(2022) 9072 z 5 grudnia 2022r. i dokument jest częścią przyjętego Uchwałą ZWŁ 1119/22 z 28 grudnia 2022 roku programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko do programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027.
Ogłoszenie wraz z przyjętymi dokumentami dostępne jest w Serwisie Programu Regionalnego Województwa Łódzkiego, Biuletynie Informacji Publicznej Województwa Łódzkiego, Serwisie Internetowym Województwa Łódzkiego oraz w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego przy ul. Tuwima 22/26 w Łodzi, pok. 710 w godzinach pracy Urzędu.

Pobierz

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego


pdf 1.39 MB 19 stron
Ważny od
Pobierz

Uzasadnienie


pdf 551.64 KB 5 stron
Ważny od
Pobierz

Tabela nr 1 do załącznika nr 3


pdf 739.16 KB 11 stron
Ważny od
Pobierz

Tabela nr 2 do załącznika nr 3


pdf 996.52 KB 20 stron
Ważny od
Pobierz

Podsumowanie


pdf 238.53 KB 4 strony
Ważny od
Pobierz

Ogłoszenie


pdf 186.54 KB 1 strona
Ważny od