Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Typ dokumentu

Priorytety (SZOP)

Temat

Realizacja programów

Szczegóły

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 zawiera m.in. informacje o obszarach wsparcia, typach projektów, rodzajach beneficjentów, a także uwarunkowaniach i zasadach wyboru oraz realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych priorytetów

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2.35 MB 331 stron
Ważny od do Pobierz opis zmian (285.55 KB)
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2.02 MB 330 stron
Ważny od do Pobierz opis zmian (325.27 KB)
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2 MB 326 stron
Ważny od do Pobierz opis zmian (326.74 KB)
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 3.99 MB 355 stron
Ważny od do Pobierz opis zmian (331.7 KB)
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2.11 MB 465 stron
Ważny od do Pobierz opis zmian (403.72 KB)
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2.36 MB 461 stron
Ważny od do Pobierz opis zmian (190.83 KB)
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2.43 MB 444 strony
Ważny od do
Pobierz

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027


pdf 2.05 MB 444 strony
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 – Tabele finansowe


pdf 458.57 KB 13 stron
Ważny od

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Załącznik nr 1 – Tabele finansowe 1


pdf 681.64 KB 13 stron
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 1


pdf 462.99 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 1


pdf 461.89 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 1


pdf 458.38 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 1


pdf 458.28 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 2


pdf 166.77 KB
Ważny od

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 2


pdf 418.4 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 2


pdf 421.2 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 2


pdf 494.62 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 1 - Tabele finansowe 2


pdf 494.58 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 963.35 KB 22 strony
Ważny od

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 994.32 KB 22 strony
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 973.71 KB 21 stron
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 – Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 972.95 KB 21 stron
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 - Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 972.32 KB 21 stron
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 ? Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 966.71 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 - Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 967.56 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 - Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 967.47 KB
Ważny od do
Pobierz

Załącznik nr 2 - Słowniczek pojęć i skrótowców


pdf 1 MB
Ważny od do