Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu

Typ dokumentu

Dokumenty programowe

Temat

Realizacja programów

Szczegóły

W dniu 7 listopada 2023 roku Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 982/23 przyjął ?Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu?. Stanowi on program polityki zdrowotnej w rozumieniu art. 5 pkt 29a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Działania Programu są kierowane do osób pracujących narażonych na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych oraz do osób zarejestrowanych jako bezrobotne, potrzebujących świadczeń rehabilitacyjnych w celu podjęcia lub powrotu do zatrudnienia. Program jest adresowany do mieszkańców województwa łódzkiego będących osobami pracującymi albo bezrobotnymi zarejestrowanymi ze zdiagnozowaną chorobą układu kostno-stawowego, mięśniowego i tkanki łącznej ? posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym i które w ciągu w ciągu wcześniejszych 6 miesięcy z tych samych zabiegów i zleconych z powodu tego samego rozpoznania z innych środków publicznych, w tym NFZ. 

Celem Programu jest uzyskanie poprawy stanu funkcjonalnego uczestników, zmniejszenie natężenia dolegliwości bólowych, wzrost aktywności fizycznej, a także wzrost wiedzy na temat właściwych zachowań zdrowotnych i ergonomii w miejscu pracy. Zakładany budżet Programu wynosi ok. 27,2 mln zł. 

Realizacja będzie odbywać się w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Działania FELD.08.04 Zdrowy pracownik.