Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

Typ dokumentu

Dokumenty programowe

Temat

Realizacja programów

Szczegóły

Kontrakt Programowy zgodnie z art. 14ra ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju określa m.in.:

  1. maksymalną kwotę dofinansowania ze źródeł zagranicznych lub z budżetu państwa programu regionalnego opracowanego przez zarząd województwa;
  2. minimalną kwotę dofinansowania ze źródeł krajowych niezbędną do realizacji tego programu, którą zapewnia samorząd województwa ze środków własnych lub środków beneficjentów tego programu;
  3. kierunki i warunki wsparcia realizowanego w ramach programu oraz przedsięwzięcia priorytetowe;
  4. warunki przekazywania i rozliczania ww. środków.

Realizację kontraktu programowego koordynuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego, a ze strony samorządowej Zarząd Województwa Łódzkiego.

Pobierz

Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego


pdf 4.16 MB 81 stron
Ważny od
Pobierz

Aneks nr 2 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego


pdf 518.16 KB 2 strony
Ważny od
Pobierz

Aneks nr 1 do Kontraktu Programowego dla Województwa Łódzkiego


pdf 10.53 MB 30 stron
Ważny od

Poprzednie wersje dokumentu

Pobierz

Załącznik nr 10 - Wykaz przedsięwzięć priorytetowych finansowanych w ramach Programu Regionalnego


pdf 216.43 KB 10 stron
Ważny od do