Dokumenty

Prognozy

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego

Dokumenty programowe

Kontrakt programowy dla województwa łódzkiego

Priorytety (SZOP)

Szczegółowy Opis Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dokumenty programowe

Program regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2027

Dokumenty programowe

Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - usługi rozwojowe dla osób dorosłych

Dokumenty programowe

Program rehabilitacji leczniczej dla mieszkańców województwa łódzkiego w zakresie chorób narządu ruchu

Wytyczne i zalecenia

Strategia Komunikacji Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Ustawy i rozporządzenia

Ocena DNSH typów przedsięwzięć realizowanych w ramach programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dokumenty programowe

Opis Systemu Zarządzania i Kontroli programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dokumenty programowe

Program wsparcia dla MŚP na Obszarze Transformacji Województwa Łódzkiego

Dokumenty programowe

Regionalny Plan Transportowy

Dokumenty programowe

Standard realizacji projektu dla Operatora wsparcia realizowanego w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 - USŁUGI ROZWOJOWE DLA PRACOWNIKÓW

Dokumenty programowe

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmian Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 (dla wersji 2.0).

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Dokumenty programowe

Definicje wskaźników zawartych w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

Kwalifikowalność wydatków

Zasady kwalifikowania wydatków w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027