Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej znajdującą sie w lewym górnym rogu, po jej prawej stronie znajduje się kontur megafonu ulicznego

Usługi społeczne i zdrowotne - przesunięty termin rozstrzygnięcia

Data publikacji

10.06.2024

Z uwagi na dużą liczbę wniosków złożonych w naborze FELD.07.09-IP.01-001/24 w ramach Działania FELD.07.09 „Usługi społeczne i zdrowotne", informujemy, że planowany termin jego rozstrzygnięcia zostaje przesunięty na lipiec / sierpień 2024 r.

W związku z powyższym § 7 pkt 3) Regulaminu wyboru projektów FELD.07.09-IP.01-001/24 otrzymuje brzmienie:

„3) Planowany termin rozstrzygnięcia naboru: lipiec/sierpień 2024 r. W uzasadnionych przypadkach wskazany termin może ulec zmianie.”

Zmiana obowiązuje od 7.06.2024 r.