Zdjęcie przedstawia flagę Unii Europejskiej znajdującą sie w lewym górnym rogu, po jej prawej stronie znajduje się kontur megafonu ulicznego

Gospodarka w transformacji - zmiana terminu naboru

Data publikacji

21.03.2024

Uprzejmie informujemy, że nabór wniosków wskazany w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie dla programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, w ramach Działania FELD.09.01 Gospodarka w transformacji, typ 2 (wsparcie badań lub dofinansowanie zakupu usług badawczych) i typ 3 (wsparcie transferu technologii oraz rozwoju współpracy między przedsiębiorcami a sferą B+R) ulega przesunięciu.